• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота

Методична робота

ЄДИНА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ

Новітні інформаційно-комунікаційні технології як важливий ресурс удосконалення підготовки конкурентноспроможного робітника

2017-2018 н. р. (вивчення проблеми) 2018-2019 н. р. (впровадження) 2019-2020 н. р. (досвід)
Теоретичні та методичні аспекти впровадження інформаційно-комуніка-ційних технологій Удосконалення навчальної та професійної компетенцій учасників навчально-виховного процесу на основі застосування новітніх ІКТ Досвід і перспективи впровадження новітніх інформаційно-комуніка-ційних технологій
Пріоритетні завдання педагогічного колективу ліцею по реалізації єдиної науково-методичної проблеми
 • підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників шляхом створення умов для розвитку і реалізації творчого потенціалу учнів, впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій;
 • дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів, моніторинг якості навчання та рівня розвитку ключових компетентностей учнів;
 • впровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, відповідно до здібностей та нахилів учнів; стимулювання креативності учнів та активізація їх самостійної роботи;
 • формування позитивної мотивації навчання, допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості, створення можливостей для компетентісного навчання;
 • використання сучасних ІТ-технологій у методичному арсеналі педагогічних працівників ліцею; мотивація до моделювання навчального процесу на основі нових технологій;
 • підготовка педагогічних кадрів до впровадження нових методик викладання, використання інноваційних технологій, зокрема, сучасних ІТ-технологій, для реалізації компетентісного підходу при підготовці кваліфікованих робітників;
 • осучаснення матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення навчального процесу.
Основні завдання методичної роботи
 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технології тощо;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.
Головна мета методичної роботи

надання дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їх професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, удосконаленні організації навчання та виховання, процесу активізації творчого потенціалу кожного викладача та майстра, формуванні здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

/Files/images/2015-2016_nr/форми роботи.jpg

В організації ефективної методичної роботи ліцею важлива роль належить методичному кабінету. Методичний кабінет ліцею оснащений тематичними стендами, телевізором, персональним комп'ютером, принтером, є доступ до глобальної мережі Інтернет. Зібрана бібліотека методичної літератури для забезпечення навчально-виховного процесу. Створено методичну скарбничку методичних матеріалів з різних питань педагогічної діяльності. Постійно проводяться огляди періодичних педагогічних видань.

Діяльність методичного кабінету створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи викладачів, забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації; розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних комісій викладачів; допомагає в організації роботи теоретичних семінарів для викладачів та інших форм колективної методичної роботи; організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим педпрацівникам та педпрацівникам, які отримали рекомендації під час атестації; веде роботу щодо пропаганди передового педагогічного досвіду шляхом підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів педпрацівників, випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.

/Files/images/2015-2016_nr/кабінет.jpg

/Files/images/2015-2016_nr/кабінет2.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1089